verzekeringen vergelijken

Direct Uw schade melden

Klik hier om direct Uw autoschade te melden bij ons of meld het via de polismap of app

Soort schades

Ik heb een ruitschade

Ruitschade is alleen gedekt bij een WA+beperkt casco of WA+ Casco verzekering. Heb je een ruitschade dan kun je het beste bellen met het nummer dat op de groene kaart staat. Of maak een afspraak met Carglass of Autotaalglas. Ook de reparatie van een sterretje is gedekt bij een WA+Beperkt Casco dekking en WA+ Cascodekking. Doorgaans zijn de volgende ruiten gedekt: Voorruit, zijruit, achterruit. Voor meer informatie verwijzen wij U naar de polisvoorwaarden

Wanneer heb ik een eigen risico?

Het eigen risico bij ruitschade is vaak alleen van toepassing bij het vervangen van een ruit. Indien de ruit gerepareerd kan worden geldt er geen eigen risico.

In sommige gevallen wordt er een eigen risico gehanteerd het eigen risico bij ruitschade kunt U terugvinden op Uw polisblad. In de meeste gevallen is dit een bedrag wat kan variëren tussen de € 250,-- en € 67,50 per gebeurtenis.

Afwikkeling ruitschade

Indien U naar een aangesloten hersteller gaat wikkelt deze de schade rechtstreeks af met de verzekeraar.

Er is ingebroken in mijn auto

Schade door inbraak of poging daartoe is alleen verzekerd bij een WA+ beperkt casco of WA + Casco verzekering

Bij inbraak of diefstal van bepaalde goederen van de auto dient U een schadeformulier in te vullen, daarnaast dient U zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie.

Let op losse goederen zoals cd's, zonnebrillen etc dient U veelal op de inboedelverzekering te claimen, op de autoverzekering is alleen de auto en diens accessoires verzekerd.

Mijn auto is ook beschadigd door de inbraak

Is Uw auto beschadigd als gevolg van de inbraak bijvoorbeeld het slot of deur is geforceerd dan kunt U de schade vaak door een aangesloten hersteller laten repareren. Het voordeel hiervan is dat U vaak een korting krijgt op het eigen risico en eventueel gratis vervangend vervoer gedurende de reparatieduur.

Aangesloten schadeherstellers
Aangesloten herstellers kunt U terugvinden op de groene kaart. Of op www.mijnschadehersteller.nl

Val ik terug in no-claim bij inbraak of poging daartoe?

Nee bij de meeste verzekeraars is er geen terugval in no-claimkorting bij inbraak of poging daartoe.Voor meer informatie verwijzen wij U naar de polisvoorwaarden

Er is sprake van een eenzijdig ongeval

Ben je bijvoorbeeld tegen een paaltje aangereden of is er sprake van een eenzijdig ongeval dan kun je de schade in veel gevallen alleen claimen wanneer je WA + Casco verzekerd bent.

Er is een tegenpartij bij betrokken

Heb je een aanrijding gehad waarbij een tegenpartij betrokken is dan dien je samen met de tegenpartij een aanrijdingsformulier in te vullen.

Ik ben zelf schuldig aan het ongeval

Ben je zelf schuldig aan het ongeval dan gaat dit ten laste van je no-claimkorting of bonus/maluskorting. Meld de schade zo snel mogelijk via onderstaand formulier en stuur de benodigde stukken in.

De tegenpartij is schuldig

Is de tegenpartij schuldig aan het ongeval dan zal de gehele schade verhaald dienen te worden op de tegenpartij.

Ik ben alleen WA of Beperkt casco verzekerd en nu?
Ben je alleen WA of beperkt casco verzekerd dan is het in veel gevallen noodzaak om de autoschade in te dienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Is je auto via ons verzekerd dan kun je eventueel ook gebruik maken van de 112- schadeservice dit is een schadeservicebureau welke de geleden schade probeert te verhalen op de tegenpartij.

Rechtbijstandverzekering
Heb je naast je WA autoverzekering een rechtsbijstandverzekering afgesloten dan kun je ook de schade indienen op je rechtsbijstandverzekering welke bij de auto is meeverzekerd of de particuliere/ zakelijke rechtsbijstandverzekering.

WA + Casco / all-risk verzekerd?

Dan kun je de schade indienen op je WA + Cascoverzekering de schade wordt dan door je verzekeraar verhaald op de tegenpartij zodra zij een uitkering hebben gedaan. Let op bij sommige verzekeraars is er sprake van schadesturing en dient er door een aangesloten hersteller gerepareerd te worden.

Mijn auto is gestolen

Diefstal van je auto is alleen gedekt op een WA + Casco of Beperkt Cascoverzekering.

Wat moet ik doen bij diefstal?

  • Doe aangifte bij de politie
  • Meld de schade bij de Stichting VBV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit)

    Dit kan ook telefonisch via telefoonnummer: 055 - 741 00 01
  • Meld de schade bij je verzekeraar

Hoe nu verder na diefstal

Heb je aangifte gedaan en de schade gemeld bij de verzekeraar + het verzekeringsbureau dan wordt de schade verder in behandeling genomen. Binnen enkele dagen neemt er een expert contact op om de schade vast te stellen en de waarde van de auto te bepalen.

Heeft de expert zijn rapport uitgewerkt dan wordt dit rapport verzonden naar de verzekeraar.

30-dagenregeling
Een verzekeraar maakt gebruik van de zogenoemde 30-dagenregeling dit wil zeggen dat als de auto binnen 30 dagen wordt teruggevonden met schade zij een uitkering doen o.b.v. de schade ten gevolge van de diefstal.

Auto niet teruggevonden na 30 dagen?

Is de auto niet teruggevonden na 30 dagen dan dient er een afstandsverklaring ingevuld te worden zodat de verzekeraar eigenaar wordt van je auto na 30 dagen. Zij wikkelen dan de schade verder af o.b.v. totaal verlies.

Vervangend vervoer bij diefstal
Of je voor vervangend vervoer in aanmerking komt is per verzekeraar verschillend. De vergoeding bij vervangend vervoer kun je terugvinden in de polisvoorwaarden van je autoverzekering. Sommige verzekeraars kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een dagvergoeding te betalen.

Aan te leveren stukken bij een autoschade

Bij een autoschade dienen de volgende stukken aangeleverd te worden:

  • Ingevuld aanrijdingsformulier
  • Eventueel politierapport
  • Opgave / indicatie van het schadebedrag

Veelgestelde vragen autoschade

Is het verstandig om een kleine schade te claimen?

Ben je WA+ Casco/ all-risk verzekerd? Dan kun je ook een kleine schade opgeven bij je verzekeraar. Echter kan er sprake zijn van bonus/malus-verlies waardoor de korting van je verzekering fors naar beneden gaat en de premie het jaar erop flink omhoog gaat.

In sommige gevallen kan het dus raadzaam zijn om die kleine schade niet op te geven aan de verzekering. Daarnaast hanteren veel verzekeraars een eigen risico dus deze kosten zijn vaak sowieso voor eigen rekening.

Wil jij weten of het zinvol is om een kleine schade te claimen

Neem dan even contact met ons op zodat onze medewerkers een terugvalberekening kunnen maken.

Moet ik naar een aangesloten hersteller?

De meeste verzekeraars werken samen met geselecteerde herstelbedrijven. Een herstelbedrijf bij jou in de buurt is te vinden op je groene kaart of via www.mijnschadehersteller.nl

Let op
Bij sommige verzekeraars ben je verplicht om bij een aangesloten hersteller te laten repareren anders kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het eigen risico of eventuele schadeuitkering. Meer hierover kun je terugvinden in de polisvoorwaarden van je autoverzekering.

Wat is een eigen risico?

Een eigen risico wordt in mindering gebracht op de schade-uitkering. Bijvoorbeeld is de schade € 500,-- en geldt er een eigen risico van € 150,-- dan wordt er door de verzekeraar een bedrag uitgekeerd van € 350,--

Wanneer moet er een expert komen kijken?
Om te bepalen of de inschakeling van een expert noodzakelijk is hangt o.a. af van het bouwjaar, de dekking en de indicatie van het schadebedrag. In de meeste gevallen is het mogelijk om telefonisch bij ons een expert aan te vragen. Dient de schade op een tegenpartij verhaald te worden dan bepaalt de verzekeraar van de tegenpartij vaak de expertisegrens.
Heb ik recht op vervangend vervoer?

Ga je naar een aangesloten schadehersteller dan kan een verzekeraar besluiten om je gratis vervangend vervoer te geven.

Het recht op gratis vervangend vervoer is o.a. afhankelijk van de reparatieduur en polisvoorwaarden van je autoverzekeraar.

Inloggen polismap